Máy chiếu Sanyo PLC-XU83 cũ

Máy chiếu Sanyo PLC-XU83 cũ

Máy chiếu Sanyo PLC-XU83 cũ