Viewsonic

https://maychieumoi.com/danh-muc/may-chieu-moi/viewsonic/

Máy chiếu mới Viewsonic PJD5555W LightStream

Tổng quan máy chiếu mới Viewsonic PJD5555w Với 1920×1080 như là tiêu chuẩn được thiết lập cho máy chiếu rạp hát tại nhà, nó rất dễ dàng để bỏ qua những cải tiến lớn đang được thực hiện trong ít tốn kém, sản phẩm có độ phân giải thấp hơn. Nhưng có rất nhiều hành…

Xem thêm